Obliczenie połączenia nitowego – zadanie 15

To teraz może jakieś zadanie z obliczeń połączeń nitowych.scinanie1 - Obliczenie połączenia nitowego - zadanie 15

Tak jak widać na powyższym obrazku, 2 blachy połączono przy pomocy 3 nitów. Do blach przyłożono 2 siły próbując to wszystko rozerwać.

Autor pyta się 

JAKIE BĘDZIE NAPRĘŻENIE ŚCINAJĄCE W NITACH 

podając jednocześnie wartość siły F oraz średnice nitów d.

scinanie2 - Obliczenie połączenia nitowego - zadanie 15

Jeżeli siła F będzie zbyt duża, to może dojść do zniszczenia połączenia – nity zwyczajnie się zetną.

scinanie3 - Obliczenie połączenia nitowego - zadanie 15

To co widać powyżej to po ścięciu nitów lewa blacha poleciała w lewo, a prawa blacha poleciała w prawo.

Istotna jest powierzchnia ścinana – w tym przypadku to są 3 powierzchnie ścinane oznaczone trzema niebieskimi kółkami. Przekrój ściętych nitów jest równy trzem powierzchniom kół o średnicy nitu:

At = 3 * 1/4 * * d²

Naprężenie ścinające wyraża się ilorazem siły F przez powierzchnie ścinane:

= F : At

Mówiąc innymi słowami zaprojektowanie wytrzymałego połączenia polega na dobraniu takiego przekroju nitów, żeby naprężenia styczne nie przekroczyły dopuszczalnych dla danego materiału.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *