Wytrzymałość – ścinanie nitów – zadanie 15

To teraz może jakieś zadanie ze ścinania nitów.scinanie1

Tak jak widać na powyższym obrazku, 2 blachy połączono przy pomocy 3 nitów. Do blach przyłożono 2 siły próbując to wszystko rozerwać.

Autor pyta się JAKIE BĘDZIE NAPRĘŻENIE ŚCINAJĄCE W NITACH podając jednocześnie wartość siły F oraz średnice nitów d.

scinanie2

Jeżeli siła F będzie zbyt duża, to może dojść do zniszczenia połączenia – nity zostana ścięte

scinanie3

To co widać powyżej to po ścięciu nitów lewa blacha poleciała w lewo, a prawa blacha poleciała w prawo.

Istotna jest powierzchnia ścinana – w tym przypadku to są 3 powierzchnie ścinane oznaczone trzema niebieskimi kółkami. Przekrój ściętych nitów jest równy trzem powierzchniom kół o średnicy nitu:

At = 3 * 1/4 * * d2

Naprężenie ścinające wyraża się ilorazem siły F przez powierzchnie ścinane:

= F : At