Fale elektromagnetyczne

O falach elektromagnetycznych słyszał każdy z nas, a jeżeli nie słyszał to na co dzień mamy z nimi do czynienia. Dzięki temu zjawisku działają telefony komórkowe, a w dzień widzimy wszystko dzięki światłu.
Pisząc książkowo fale elektromagnetyczne powstają, gdy zmienne pole elektryczne wywołuje zmienne pole magnetyczne i odwrotnie – zmienne pole magnetyczne powoduje powstanie tego pierwszego. Fale elektromagnetyczne w zależności od częstotliwości mają różne własności ale czym wyższa ich częstotliwość tym wyższa energia.
faleelektromagnetyczne 1024x409 - Fale elektromagnetyczne
Powyżej widzisz wykres różnych rodzajów fali elektromagnetycznej w zależności od częstotliwości (oraz długości fali ). Poniżej parę słów na temat niektórych z nich:

Fale radiowe oraz mikrofale służą komunikacji. Te pierwsze z uwagi na niewielką energię nie są one szkodliwe dla człowieka. Mikrofale odznaczają się wyższą energią, w wyniku czego rozgrzewają wodę, która je pochłania.

Jeszcze wyższą częstotliwością charakteryzuje się podczerwień czyli promieniowanie cieplne emitowane przez wszystkie przedmioty o wysokiej temperaturze.

Idąc jeszcze dalej mamy światło widzialne i na skali częstotliwości rozciąga się ono przez wszystkie kolory tęczy od czerwieni do fioletu. Cały zakres tego promieniowania możemy ujrzeć obserwując tęczę w deszczowy dzień

Rozszczepienie światła – optyka

albo światło rozszczepione po przejściu przez pryzmat.

Promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie (promienie X) powodują jonizację czyli odrywanie elektronów od atomów – jeszcze wyższa częstotliwość czyli wyższa energia . To pierwsze jest wytwarzane przez specjalne lampy kwarcowe, a promienie rentgenowskie powstają w lampach w których rozpędzone (pod wpływem pola elektrycznego) elektrony zostają gwałtownie zahamowane na anodzie.

Najwyższą częstotliwością spośród znanych fal elektromagnetycznych odznaczają się promienie gamma, które przez swoją wysoką energię nazywane jest promieniowaniem przenikliwym. Podobnie jak poprzedni typ również i one powodują jonizację.

W ośrodku takim jak próżnia prędkość rozchodzenia się fali elektromagnetycznej sięga 300 000 km/s. W każdym innym ośrodku ta prędkość będzie mniejsza.